Орална хирургия

Дентална клиника Рубидент предлага консултация и лечение в областта  на оралната и лицево-челюстната хирургия. Клиниката е оборудвана с последно поколение хирургичи апаратури които позволяват точно и прецизно извършване на процедурите, пълна безопасност  и успешност в костната хирургия и зъбопротезната имплантология.

 

В клиниката се извършват следните манипулации:

 • Имплантиране на зъбни импланти
 • Водена костна регенерация
 • Оперативно изваждане на полуретинирани и ретинирани мъдреци
 • Отстраняване на кисти от зъбен произход в челюстните кости
 • Всички видове корекция на алвелоарния гребен на челюстния апарат
 • Водене тъканна регенерация
 • Апикална хирургия
 • Предпротетична хирургична подготовка за протезиране
 • Усложнено изваждане на зъби
 • Хирургични интервенции целящи пластична корекция на меки тъкани
 • Възможност за извършване на безкръвна хирургична работа посредсвом лазер
 • Регенеративна терапия около пародонтално увредени зъби
 • Лечение на рецесии около зъби и импланти
 • Разделяне и изваждане на единични корени от многокоренови зъби
 • Регенеративна терапия около интегрирани и функциониращи дентални импланти
 • Пластични корекции в устната кухина